• Reklamaatiot

   Virheet tai puutteet sekä mahdolliset tuotevirheet tulee reklamoida välittömästi kirjallisesti sähköpostilla sekä suullisesti asentajille.

  • Reklamaation tulee sisältää selkeät tiedot virheen tai puutteen luonteesta sekä valokuva näkyvistä vahingoista.

  • Reklamaatiota, joka on tehty tuotteen asentamisen jälkeen, ei hyväksytä.

  • Kivi on luonnonmateriaali, joten näytepala ja lopullinen tuote ovat harvoin täysin identtisiä. Luonnolliset ja tavalliset poikkeamat tulee siksi hyväksyä, eikä niistä ole mahdollista tehdä reklamaatiota. Tavallisimmat poikkeamat materiaaleissa:

   • • Kiven ja erityisesti marmorin pinnassa saattaa olla pieniä avonaisia halkeamia.
   • • Liuskekivessä saattaa esiintyä luonnollisia kerrostumia, jotka eivät välttämättä jakaudu tasaisesti materiaalissa.
   • • Kivessä saattaa paikoitellen olla sen rakenteesta poikkeavia kristallimuodostumia, jotka saattavat aiheuttaa huokoisuutta tai värimuunnoksia. Esiintyy erityisesti Carraran marmorissa.
   • • Kiillotetussa kivessä saattaa tietyssä valossa näkyä kiillottomia kohtia tai pinnassa voi olla lovia.
   • • Kivilajeissa saattaa olla niiden koostumuksesta riippuen pintavaihteluja, jotka vaikuttavat materiaalin tasaisuuteen ja tiiviyteen.
   • Kristallimuodostumat, fossiilit ja juovat. Koska kivi on luonnonmateriaali, siinä saattaa esiintyä erilaisia poikkeamia ja kristallimuodostumia. Siksi kivipinnan ulkonäkö saattaa paikoitellen vaihdella.

    Huomaa, että eri tilauskertoina tilatuissa kivituotteissa voi esiintyä laatu- ja kestävyyseroja. Näistä poikkeuksista ei ole mahdollista tehdä reklamaatiota.

    Seuraavat poikkeamat eivät ole syitä tehdä reklamaatio:

    • • Pienet pintanaarmut marmorissa.
    • • Reunojen tai pintojen suoruus/tasaisuus, joihin kristallit ovat aiheuttaneet poikkeuksia.
    • • Joissain kivilajeissa voi esiintyä pienempiä ruostejälkiä, jotka kuitenkin yleensä häviävät ajan kuluessa.
    • • Sahatut reunat saattavat tuntua karheilta.