Tasojen mittaaminen

  • • Mittojen ottamista varten runkojen tai muiden pohjakalusteiden tulee olla asennettuina, jotta saadaan tarkat mitat.
  • • Huolehdi siitä, että valaistus on hyvä ja että mitattava alue on muutenkin siisti.
  • • Runkokalusteissa ei saa olla väliaikaisia tai vanhoja tasoja ja tiskialtaita. Runkokalusteiden tulee olla asennettuina ja lopullisilla paikoillaan.
  • • Kivitasot voidaan asentaa vain suoralle ja tasaiselle alustalle. Poikkeama voi olla +/-2 mm. koko pinta-alalla.
  • • Jos kivisen työtason kanssa halutaan käyttää jotain toista materiaalia olevaa tasoa, tulee tämän tason olla asennettuna kivitason mittoja otettaessa.
  • • Kaappien runkojen paikkoja ei tule muuttaa tai siirtää mittauksen jälkeen. Seinäpintoja ei myöskään tule muuttaa tasoittamalla tai kipsaamalla mittauksen jälkeen, sillä tämä vaikuttaa lopullisiin mittoihin.
  • • Kerro mittauksen yhteydessä mahdolliset toiveet koskien materiaaleja, reunojen käsittelyä, kulmia, aukkoja sekä astianpesualtaan, keittiöhanan, keittiötason ja pistorasioiden sijoittamista. Emme voi taata myöhemmin ilmoitettujen toiveiden huomioimista.
  • • Ilmoita asianpesualtaita, keittiöhanoja ja keittiötasoja koskevat tiedot mittauskäynnin yhteydessä, ellei muuta ole sovittu.
  • • Mittaaja auttaa ja neuvoo mahdollisten lisätukien tarpeesta.
  • •Asiakkaan tai hänen edustajansa tulee olla paikalla mittauskäynnillä käydäkseen läpi kaikki yksityiskohdat mittaajan kanssa.
  • Asiakkaan tai hänen edustajansa tulee olla paikalla mittauskäynnillä käydäkseen läpi kaikki yksityiskohdat mittaajan kanssa.

Mittaaja arvioi myös samalla, miten kalusteet saadaan kuljetettua sisälle, sekä tarvitaanko kuljetukseen mahdollisesti ylimääräistä apua tai esim. nosturia. Näistä saattaa aiheuta lisäkustannuksia, joiden hyväksyntä pyydetään asiakkaalta tai hänen edustajaltaan.

Jos yllä mainitut edellytykset eivät täyty, CustomKitchenillä on oikeus keskeyttää työ. Tästä aiheutuneet mahdolliset kulut laskutetaan asiakkaalta.

Jos tuote valmistetaan asiakkaan omien piirustusten tai mittausten mukaan, CustomKitchen laskuttaa 100 % tilauksesta ennakkomaksulla. Lisäkustannuksia saattaa tulla tuotantopiirustuksen tekemisestä.