Tasojen mittaaminen

  • • 1. Asiakkaan tai hänen edustajansa tulee olla paikalla vastaamassa kysymyksiin koskien tilausta ja sen materiaaleja, reunakäsittelyä, pistorasioiden paikkoja jne.
  • • 2. Mittojen ottamista varten runkojen tai muiden pohjakalusteiden tulee olla asennettuina, jotta saadaan tarkat mitat.
  • • 3. Runkokalusteiden, jotka ovat tasoa vasten tai kosketuksissa siihen (esim. korkeat kaapit), tulee olla kiinnitettyinä seinään ja toisiinsa.
  • • 4. Kaikkien peitelevyjen, jotka vaikuttavat työtasojen mittoihin tulee olla asennettuina. Voit myös laittaa mittauksen ajaksi peitelevyjen tilalle yhtä paksut väliaikaiset levyt.
  • • 5. Runkokalusteiden tulee olla vaakasuorassa ja niiden etureunat tulee olla asennettuina suoraan, sillä tämä vaikuttaa tason lopullisiin mittoihin. Mahdolliset poikkeamat saavat olla korkeintaan 5 mm/5 metriä.
  • • 6. Huolehdi siitä, että valaistus on hyvä ja että mitattava alue on muutenkin siisti.
  • • 7. Jos kivisen työtason kanssa halutaan käyttää jotain toista materiaalia olevaa tasoa, tulee tämän tason olla asennettuna kivitason mittoja otettaessa. Jos nämä edellytykset eivät täyty, Customkitchenillä on oikeus olla suorittamatta mittausta sekä laskuttaa mittauksesta aiheutuvat kulut. Mittaaja antaa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä, jotta mittaus on mahdollista suorittaa. Jos asiakas tai asiakkaan edustaja kuitenkin toivoo, että mittaus suoritetaan (jos se on mahdollista), asiakas vastaa itse mahdollisista mittauksessa tapahtuvista virheistä. Tällaisessa tapauksessa Customkitchen laskuttaa 100 % tilauksesta ennakkomaksulla ennen kuin tilauksen valmistaminen aloitetaan. Jos mittaaja arvioi, että asennus ei ole mahdollinen havaittujen puutteiden vuoksi, CustomKitchenillä on oikeus olla tarjoamatta mittauspalvelua, ja tilaus toimitetaan ainoastaan kuljetuksena.
  • • 8. Kaappien runkoja ei saa siirtää tai säätää mittauksen jälkeen. Seiniä ei saa käsitellä, tasoittaa, kipsata tai siirtää mittauksen jälkeen, sillä tämä vaikuttaa lopullisiin mittoihin.
  • •9. Kerro mittauksen yhteydessä mahdolliset toiveet koskien materiaaleja, reunakäsittelyä, kulmia, aukkoja sekä astianpesualtaan, keittiöhanan, keittiötason ja pistorasioiden sijoittamista. Emme voi taata myöhemmin ilmoitettujen toiveiden huomioimista.
  • • 10. Mittaaja arvioi mahdollisten lisätukien tarpeen ja neuvoo tarvittaessa, miten ne kannattaa asentaa ennen kivisen työtason asentamista.
  • Asiakkaan tai asiakkaan edustajan tulee ilmoittaa, mihin liesi, astianpesuallas, keittiöhana ja muut varusteet sijoitetaan. Jos ei muuta ole ilmoitettu, astianpesualtaan paikka ja hana sijoitetaan kaapin keskelle.

   Mittaaja arvioi myös, miten kalusteet saadaan kuljetettua sisälle, sekä tarvitaanko kuljetukseen mahdollisesti ylimääräistä apua tai esim. nosturia. Näistä saattaa aiheuta lisäkustannuksia, joiden hyväksyntä pyydetään asiakkaalta tai hänen edustajaltaan.

   Jos tuote valmistetaan asiakkaan omien piirustusten tai mittausten mukaan, Customkitchen laskuttaa 100 % tilauksesta ennakkomaksulla. Lisäkustannuksia saattaa tulla tuotantopiirustuksen tekemisestä.

   Jos asiakas ei tee tilausta mittauksen jälkeen, Customkitchen veloittaa mittauksesta aiheutuneet kustannukset alla olevan hinnaston mukaisesti.