• Vastuunrajoitus, takuu jne.

   Kaikilla kivitasoilla on viiden vuoden takuu koskien materiaalin alkuperäisiä sekä tuotannon aikana syntyneitä virheitä. Takuu ei koske virheitä, jotka koskevat tuotteen toimintaa ja ulkonäköä ja ovat aiheutuneet itse tehtyjen muutosten seurauksena tai virheellisestä käytöstä. Jos toimitettu tavara osoittautuu virheelliseksi, mikä on myyjän vastuulla, on myyjän vastuulla kohtuullisessa ajassa maksutta korvata, korjata tai muokata tuotteet.

  • Sen lisäksi, mitä näissä yleisissä ehdoissa on ilmoitettu, ei CustomKitchen vastaa tuotteessa olevan virheen aiheuttamista viivytyksistä. CustomKitchen ei ole velvollinen korvaamaan viiveestä tai tuotteessa olevasta virheestä tai puutteesta asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kuten mahdolliset tuotannon menetykset, menetetyt voitot tai muut suorat tai epäsuorat menetykset. Tämä vastuunrajoitus on voimassa ainoastaan sillä edellytyksellä, että CustomKitchen ei ole toiminut törkeän huolimattomasti.

  • CustomKitchen ei vastaa toimittajiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee itse varmistaa, että tuote täyttää kaikki toimittajan ilmoittamat edellytykset sekä arvioida materiaalin ja tuotteen sopivuus sen käyttötarkoitukseen.

  • Mahdollisten reklamaatioiden korvaus katsotaan olevan goodwilliä CustomKitchenin puolelta, eikä sitä koskaan tule pitää virheen tai puutteen hyväksymisenä ellei CustomKitchen ole kirjallisesti vahvistanut kyseistä virhettä tai puutetta.

  • CustomKitchen pidättää itsellään oikeudet virheellisistä tiedoista tarjouksissa tai tilausvahvistuksissa. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla on oikeus saatuaan tiedon virheestä peruuttaa tilaus kustannusten noustessa alkuperäiseen tarjoukseen verrattuna.