Vastuunrajoitus, takuu jne.

Ovilla on kahden vuoden takuu koskien materiaalin alkuperäisiä sekä tuotannon aikana syntyneitä virheitä. Takuu ei koske virheitä, jotka koskevat tuotteen toimintaa ja ulkonäköä ja ovat aiheutuneet itse tehtyjen muutosten seurauksena tai virheellisestä käytöstä.

Sen lisäksi, mitä näissä yleisissä ehdoissa on ilmoitettu, ei CustomKitchen vastaa tuotteessa olevan virheen aiheuttamista viivytyksistä. CustomKitchen ei siis ole velvollinen korvaamaan viiveestä tai tuotteessa olevasta virheestä tai puutteesta asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kuten mahdolliset tuotannon menetykset, menetetyt voitot tai muut suorat tai epäsuorat menetykset. Tämä vastuunrajoitus on voimassa ainoastaan sillä edellytyksellä, että CustomKitchen ei ole toiminut törkeän huolimattomasti.

Customkitchenin myyjät antavat mielellään omiin tietoihinsa ja osaamiseensa pohjautuvia neuvoja koskien kyseessä olevia tuotteita ja niiden käyttöalueita. Neuvojen oikeellisuutta ei kuitenkaan voida taata. Koska kyseessä olevan materiaalin tai tuotteen käyttöalueet ovat hyvin moninaiset, asiakkaan tulee huolellisesti arvioida materiaalin ja tuotteen soveltuvuus sen käyttötarkoitukseen.

CustomKitchen ei vastaa tuotteen loppukäytöstä keittiössä.

Mahdollisten reklamaatioiden korvaus katsotaan olevan goodwilliä Customkitchenin puolelta, eikä sitä koskaan tule pitää virheen tai syyn hyväksymisenä ellei CustomKitchen ole kirjallisesti vahvistanut kyseistä virhettä tai syytä.

Customkitchen pidättää itsellään oikeudet virheellisistä tiedoista tarjouksissa tai tilausvahvistuksissa. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla on oikeus saatuaan tiedon virheestä peruuttaa tilaus kustannusten noustessa alkuperäiseen tarjoukseen verrattuna.