Ostoehdot

Asiakas vahvistaa ostoksen hyväksymällä tilauksen ja maksamalla laskulla ilmoitetun ennakkosumman. Samalla asiakas hyväksyy myös ostoehdot.

Asiakas vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta, joten tarkista tilaus huolellisesti ennen sen hyväksymistä. CustomKitchenillä ei ole mahdollisuutta tarkistaa asiakkaan tilauksessa antamia tietoja.

Jos huomautuksia ei tehdä ennen tilauksen kirjallista vahvistusta, katsotaan tilausvahvistus hyväksytyksi kokonaisuudessaan. CustomKitchenillä on oikeus veloittaa kaikista tilaajan tekemistä muutoksista tilauksen vahvistamisen jälkeen.

Kaikki tuotteet ovat CustomKitchenin omaisuutta, kunnes asiakas on maksanut tilauksen kokonaisuudessaan. Muutoin noudatetaan kuluttajansuojalakia.

 

 

 

Hinnat & maksaminen

Kaikki hinnat on annettu euroina (EUR), ja niihin sisältyy arvonlisävero, ellei toisin ilmoiteta. Pidätämme oikeudet mahdollisiin painovirheisiin.

Maksu tapahtuu laskulla. Levyjen valmistaminen aloitetaan, kun CustomKitchen on vastaanottanut maksun seuraavasti:

Mittaus ja asennus: 50-100 % ennakkomaksu tilaussummasta.

Asiakkaan lähettämät mitat: 100 % ennakkomaksu tilaussummasta.

Loppulasku, jossa on 10 päivän maksuehto, lähetetään sähköpostilla, kun asiakas on allekirjoituksellaan hyväksynyt toimituksen ja asennuksen.

Myöhästyneestä maksusta tai maksamatta jääneestä laskusta veloitetaan viivästysmaku 10 EUR sekä juokseva viivästyskorko 8 % + viitekorko. Tämän jälkeen lähetämme maksukehotuksen, josta veloitetaan 20 EUR. Jos laskua ei tämänkään jälkeen makseta, se siirretään perintään. Mahdollisesta oikeudellisesta menettelystä saattaa aiheutua lisäkuluja.

Myyntiehdot

CustomKitchenin tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin ilmoiteta.

Kaikki hinnat pohjautuvat CustomKitchenin hankinta- tai valmistuskustannuksiin tarjouksen antamisen tai tilausvahvistuksen ajankohtana. CustomKitchen pidättää oikeuden mahdollisiin hinnanmuutoksiin, jotka aiheutuvat CustomKitchenistä riippumattomista syistä. Näitä ovat esimerkiksi toimitusta, kuljetusta, vakuutuksia tai valuuttakursseja koskevat hinnanmuutokset. CustomKitchen pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. CustomKitchen on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästi hinnanmuutoksista.

Jos ostaja peruu tilauksen tai tekee siihen muutoksia, CustomKitchenillä on oikeus laskuttaa aloitetusta työstä aiheutuneet kustannukset.

Peruutukset ja muutokset tulee tehdä ainoastaan kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen suomi@customkitchen.eu. Asiakkaan tulee tarkistaa, että on saanut uuden päivitetyn tilausvahvistuksen materiaaleihin tehtyjen muutosten jälkeen tai oleellisten määrää koskevien muutosten jälkeen.

Toimituspäivän muutos yli 60 päivällä katsotaan peruutukseksi.

Kaikki tuotteet ovat CustomKitchenin omaisuutta, kunnes olemme saaneet maksun kokonaisuudessaan.

 

 

 

Tasojen mittaaminen

  • • 1. Asiakkaan tai hänen edustajansa tulee olla paikalla vastaamassa kysymyksiin koskien tilausta ja sen materiaaleja, reunakäsittelyä, pistorasioiden paikkoja jne.
  • • 2. Mittojen ottamista varten runkojen tai muiden pohjakalusteiden tulee olla asennettuina, jotta saadaan tarkat mitat.
  • • 3. Runkokalusteiden, jotka ovat tasoa vasten tai kosketuksissa siihen (esim. korkeat kaapit), tulee olla kiinnitettyinä seinään ja toisiinsa.
  • • 4. Kaikkien peitelevyjen, jotka vaikuttavat työtasojen mittoihin tulee olla asennettuina. Voit myös laittaa mittauksen ajaksi peitelevyjen tilalle yhtä paksut väliaikaiset levyt.
  • • 5. Runkokalusteiden tulee olla vaakasuorassa ja niiden etureunat tulee olla asennettuina suoraan, sillä tämä vaikuttaa tason lopullisiin mittoihin. Mahdolliset poikkeamat saavat olla korkeintaan 5 mm/5 metriä.
  • • 6. Huolehdi siitä, että valaistus on hyvä ja että mitattava alue on muutenkin siisti.
  • • 7. Jos kivisen työtason kanssa halutaan käyttää jotain toista materiaalia olevaa tasoa, tulee tämän tason olla asennettuna kivitason mittoja otettaessa. Jos nämä edellytykset eivät täyty, Customkitchenillä on oikeus olla suorittamatta mittausta sekä laskuttaa mittauksesta aiheutuvat kulut. Mittaaja antaa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä, jotta mittaus on mahdollista suorittaa. Jos asiakas tai asiakkaan edustaja kuitenkin toivoo, että mittaus suoritetaan (jos se on mahdollista), asiakas vastaa itse mahdollisista mittauksessa tapahtuvista virheistä. Tällaisessa tapauksessa Customkitchen laskuttaa 100 % tilauksesta ennakkomaksulla ennen kuin tilauksen valmistaminen aloitetaan. Jos mittaaja arvioi, että asennus ei ole mahdollinen havaittujen puutteiden vuoksi, CustomKitchenillä on oikeus olla tarjoamatta mittauspalvelua, ja tilaus toimitetaan ainoastaan kuljetuksena.
  • • 8. Kaappien runkoja ei saa siirtää tai säätää mittauksen jälkeen. Seiniä ei saa käsitellä, tasoittaa, kipsata tai siirtää mittauksen jälkeen, sillä tämä vaikuttaa lopullisiin mittoihin.
  • •9. Kerro mittauksen yhteydessä mahdolliset toiveet koskien materiaaleja, reunakäsittelyä, kulmia, aukkoja sekä astianpesualtaan, keittiöhanan, keittiötason ja pistorasioiden sijoittamista. Emme voi taata myöhemmin ilmoitettujen toiveiden huomioimista.
  • • 10. Mittaaja arvioi mahdollisten lisätukien tarpeen ja neuvoo tarvittaessa, miten ne kannattaa asentaa ennen kivisen työtason asentamista.
  • Asiakkaan tai asiakkaan edustajan tulee ilmoittaa, mihin liesi, astianpesuallas, keittiöhana ja muut varusteet sijoitetaan. Jos ei muuta ole ilmoitettu, astianpesualtaan paikka ja hana sijoitetaan kaapin keskelle.

   Mittaaja arvioi myös, miten kalusteet saadaan kuljetettua sisälle, sekä tarvitaanko kuljetukseen mahdollisesti ylimääräistä apua tai esim. nosturia. Näistä saattaa aiheuta lisäkustannuksia, joiden hyväksyntä pyydetään asiakkaalta tai hänen edustajaltaan.

   Jos tuote valmistetaan asiakkaan omien piirustusten tai mittausten mukaan, Customkitchen laskuttaa 100 % tilauksesta ennakkomaksulla. Lisäkustannuksia saattaa tulla tuotantopiirustuksen tekemisestä.

   Jos asiakas ei tee tilausta mittauksen jälkeen, Customkitchen veloittaa mittauksesta aiheutuneet kustannukset alla olevan hinnaston mukaisesti.

 

 

 

Kivisen työtason asennus

 • • Huolehdi siitä, että valaistus on hyvä ja että alue on muutenkin siisti asennustyötä varten.
 • • Runkokalusteissa ei saa olla väliaikaisia tai vanhoja tasoja. Tiskipöytien ja runkokalusteiden tulee olla asennettuina ja lopullisilla paikoillaan.
 • • Asennukseen ei sisälly sähkö- tai LVI-työt, eikä muiden irtonaisten osien, kuten keittiöhanan, astianpesukoneen sulkuventtiilin tai pistorasioiden asentaminen, eikä myöskään saumaustyöt.
 • • Jos runkokalusteet eivät ole tasoa vasten, tulee lisätukien olla asennettuina mittaajan antamien ohjeiden mukaan.
 • • Seinällä ei saa olla kaakeleita tai muita materiaaleja, sillä ne ovat tiellä kivitasoa asennettaessa.
 • • Kivitasot voidaan asentaa vain suoralle ja tasaiselle alustalle. Poikkeama voi olla +/-2 mm. koko pinta-alalla. Me vastaamme poikkeamista 3 mm:iin asti. Poikkeaman ollessa suurempi vastuu on asiakkaan. Poikkeamista johtuen työtason ja esim. peitelevyn ja etusarjan väliin saattaa jäädä rakoja.
 • • Asentajat käyttävät suojajalkineita, ja asiakkaan vastuulla on suojata lattiat.
 • • Asiakkaan tai hänen edustajansa tulee olla paikalla hyväksymässä materiaalit ja asennustyö. Asennetut kalusteet tulee tarkistaa heti asennuksen/toimituksen jälkeen ja mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa heti asentajalle. Jos asiakas tai hänen edustajansa ei ole paikalla asennuksen yhteydessä, materiaalit ja työ katsotaan hyväksytyiksi. Virheistä ja puutteista tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen suomi@customkitchen.eu ja mukaan tulee liittää myös valokuva
 • • CustomKitchen ei vastaa siitä, että keittiöt tai muut tilat eivät asennuksen aikana välttämättä ole käytössä.

Jos yllä mainitut edellytykset eivät täyty, CustomKitchenillä on oikeus keskeyttää työ. Mahdollisista lisäkäynneistä veloitetaan asiakasta.

Jos asiakas tilaa pelkän asennuksen ilman mittauskäyntiä, hän vastaa itse mittojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että työtasot saadaan kannettua sisälle ja että ne voidaan asentaa annettujen mittojen mukaan. Jos nämä yllä mainitut edellytykset eivät täyty, pidätämme oikeuden jättää tilatut tavarat sopivaksi katsomaamme paikkaan ja katsoa asennuksen päättyneeksi.

Emme asenna työtasoja, jotka on tilattu ilman Customkitchenin suorittamaa mittausta.

.

 

 

 

Valmistus

Jos ei muuta ole sovittu, tiskiallas ja liesi sijoitetaan 80 mm:n päähän tason etuosasta, ja keittiöhanalle tehdään Ø35 mm:n reikä, joka sijoitetaan 60 mm:n päähän tiskialtaan pistorasian reunasta.

Koska kivi on luonnonmateriaali, se asettaa tietyt rajoitteet tasojen koolle.

CustomKitchenin tavoitteena on aina täyttää asiakkaan erityistoiveet, mutta seuraavat seikat voivat estää mahdollisen toteutuksen:

 • • Tasojen suunniteltu muoto ei tue kiven kestävyyttä.
 • • Suunniteltu kivilevyn koko on sellainen, että sen käsittely ei ole turvallista.
 • • Raaka-aineiden koko sellainen, että toivotun koon valmistaminen ei ole mahdollista.
 • • Toivotun kokoisten tasojen asentaminen ei ole mahdollista.
 • • Toivotun kokoisten tasojen valmistaminen ei ole mahdollista.

 

 

Customkitchenin laatustandardi työtasoille

    • • Suorakulma +/- 2%
    • • Kaarevuus +/- 2 mm
    • • Paksuus +/- 2 mm samassa toimituksessa. Työtasojen etuosat hiotaan saman paksuisiksi.
    • • Mittatoleranssi pituussuunnassa +/- 5 mm ja leveyssuunnassa +/- 2 mm
    • • Pintatoleranssi tiskialtaan tai hellan asennuksessa +/- 2 mm
   • • Tason ylimenevä osa +/- 3 mm (mittauskohdasta laskettuna)

 

 • Värin ja pintarakenteen poikkeavuudet

  Kivi on luonnonmateriaali, joten näytepala ja lopullinen tuote ovat harvoin täysin identtisiä. Luonnolliset ja tavalliset poikkeamat tulee siksi hyväksyä. Tällaisia poikkeamia ovat esimerkiksi::

  • • Pienet ilmakuplat, jotka ovat hyvin tavallisia mm. Carraran marmorissa. Kuplat näkyvät usein vaaleina pieninä pisteinä tai juovina.
  • • Pienet kiillottomat pisteet kiillotetussa materiaalissa, kuten graniitissa. Graniittilaji ja valaistus vaikuttavat näiden pisteiden esiintymiseen.
  • • Ohuet vaaleat viivat, jotka saattavat näyttää halkeamilta kivessä.
  • • Erikokoiset läikät, joita esiintyy varsinkin hieno- sekä karkearakeisessa graniitissa. Läikät ovat kuitenkin suhteellisen pieniä.
  • • Sävyeroja saman tilauksen tuotteissa, vaikka tuotteet on valmistettu samasta materiaalierästä.

  Luonnollisten poikkeamien lisäksi tulee myös hyväksyä mahdolliset ammattilaisten tekemät korjaukset materiaaliin.

  Huomaa, että eri tilauskertoina tilatuissa kivituotteissa voi esiintyä laatu- ja kestävyyseroja.

 

 

 • Toimitusaika ja toimitukset

  Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika on CustomKitchenin arvio ajankohdasta, jolloin tilattu tuote on valmis toimitettavaksi. Toimitusaikaa tulee pitää ainoastaan suuntaa antavana, sillä kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä. Tavoitteemme on toimittaa tuotteet 14 päivän kuluessa siitä, kun ennakkomaksu on tullut CustomKitchenin pankkitilille.

 • CustomKitchen ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista toimitusajankohdan muutoksista, jotka koskevat koko tilausta tai sen osaa.

 • Toimitusaika voi muuttua CustomKitchenistä riippumattomista syistä. CustomKitchen ei vastaa tilauksen myöhästymisestä tai mahdollisista lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat CustomKitchenistä riippumattomista syistä.

 • Asentajaa varatessa tulee huomioida, että toimitus saattaa viivästyä. CustomKitchen ei vastaa kolmannen osapuolen, kuten asentajan, aiheuttamista kustannuksista.

 • Jos kuljetukseen käytetään ulkopuolista kuljetusfirmaa, tilaus lähetetään varastoltamme vastaanottajan osoitteeseen. Kuorma puretaan auton nosturia käyttäen, ja asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että auto pääsee toimitusosoitteeseen esteettä. Kuljetukseen ei sisälly tilattujen tuotteiden siirtäminen sisätiloihin.

 • CustomKitchenin hoitaessa kuljetuksen, tavarat toimitetaan ilmoitettuun osoitteeseen ja CustomKitchen purkaa kuorman. Tavaroita ei kanneta sisätiloihin, vaan ne jätetään asiakkaan osoittamaan kohtaan auton luokse, jonka jälkeen kuljetus katsotaan päättyneeksi.

 • Jos tilaukseen sisältyy erikoistuotteita (eli tuotteita, jotka eivät kuulu CustomKitchenin normaaliin valikoimaan), asiakkaalla ei ole oikeutta perua tilausta sen ollessa myöhässä, ja myöhästymisen johtuessa CustomKitchenistä riippumattomista syistä.

 • CustomKitchen pidättää oikeuden siirtää tuotteiden valmistamisen aloitusta korkeintaan 2 työviikolla suunnitellusta toimitusviikosta seuraavissa tapauksissa:

 • • Asiakkaan tai hänen edustajansa tehdessä muutoksia CustomKitchenin toimitusehtoihin.
 • • Tarvittavia tilausta koskevia tietoja ei ole toimitettu 14 työpäivää ennen suunniteltua toimitusviikkoa.
 • • Jos sovittua ennakkomaksua ei ole suoritettu, on CustomKitchenillä oikeus siirtää tilattujen tuotteiden valmistusta siihen asti, kunnes maksu on suoritettu ja uusi valmistusajankohta on voitu suunnitella.

 

 

 • Toimitusehdot

  Toimituksen yhteydessä asiakkaan tulee tarkistaa vastaanottamansa tilaus sekä se, että:

  • • Toimitus sisältää kaikki tilauslistan mukaiset tuotteet.
  • • Tuotteessa ja sen pakkauksessa ei ole mahdollisia ulkoisia vahinkoja.
  • • Tuotteet ovat hyvässä kunnossa.

  Mahdolliset puutteet lukumäärässä tai todetut vahingot tulee ilmoittaa CustomKitchenille ennen tilattujen tuotteiden avaamista. Jos tilatut tuotteet on avattu, katsotaan tilaus hyväksytyksi. Tilattujen tuotteiden avaamisen jälkeen tehtyä reklamaatiota ei hyväksytä.

 • CustomKitchenin hoitaessa toimituksen tulee mahdollisista puutteista ilmoittaa kuljettajalle sekä tehdä niistä merkintä lähetysluetteloon. Jos asiakas tai hänen edustajansa ei ole paikalla vastaanottamassa tilausta, toimitus ja tuotteet katsotaan hyväksytyiksi.

 • Tilaukset, joita ei voida toimittaa, palautetaan lähettäjälle sopimuksen mukaan. Palautuksesta aiheutuneet kulut veloitetaan tilaajalta.

 

 

 

 • Palautukset

  Tuotteiden palautus tapahtuu ainoastaan kirjallisen sopimuksen mukaisesti, ja asiakas vastaa itse kustannuksista. Tuotteet palautetaan alkuperäisessä pakkauksessa ja samassa kunnossa kuin ne olivat toimitettaessa asiakkaalle. Jos näin ei ole toimittu, tuotteiden hintaa ei hyvitetä.

 • HUOM! Mittatilaustyönä tehdyllä tai asiakkaalle räätälöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

   

 

 

 

 

 

 • Reklamaatiot

  Virheet tai puutteet sekä mahdolliset tuotevirheet tulee reklamoida välittömästi kirjallisesti sähköpostilla sekä suullisesti asentajille.

 • Reklamaation tulee sisältää selkeät tiedot virheen tai puutteen luonteesta sekä valokuva näkyvistä vahingoista.

 • Reklamaatiota, joka on tehty tuotteen asentamisen jälkeen, ei hyväksytä.

 • Kivi on luonnonmateriaali, joten näytepala ja lopullinen tuote ovat harvoin täysin identtisiä. Luonnolliset ja tavalliset poikkeamat tulee siksi hyväksyä, eikä niistä ole mahdollista tehdä reklamaatiota. Tavallisimmat poikkeamat materiaaleissa:

  • • Kiven ja erityisesti marmorin pinnassa saattaa olla pieniä avonaisia halkeamia.
  • • Liuskekivessä saattaa esiintyä luonnollisia kerrostumia, jotka eivät välttämättä jakaudu tasaisesti materiaalissa.
  • • Kivessä saattaa paikoitellen olla sen rakenteesta poikkeavia kristallimuodostumia, jotka saattavat aiheuttaa huokoisuutta tai värimuunnoksia. Esiintyy erityisesti Carraran marmorissa.
  • • Kiillotetussa kivessä saattaa tietyssä valossa näkyä kiillottomia kohtia tai pinnassa voi olla lovia.
  • • Kivilajeissa saattaa olla niiden koostumuksesta riippuen pintavaihteluja, jotka vaikuttavat materiaalin tasaisuuteen ja tiiviyteen.
  • Kristallimuodostumat, fossiilit ja juovat. Koska kivi on luonnonmateriaali, siinä saattaa esiintyä erilaisia poikkeamia ja kristallimuodostumia. Siksi kivipinnan ulkonäkö saattaa paikoitellen vaihdella.

   Huomaa, että eri tilauskertoina tilatuissa kivituotteissa voi esiintyä laatu- ja kestävyyseroja. Näistä poikkeuksista ei ole mahdollista tehdä reklamaatiota.

   Seuraavat poikkeamat eivät ole syitä tehdä reklamaatio:

   • • Pienet pintanaarmut marmorissa.
   • • Reunojen tai pintojen suoruus/tasaisuus, joihin kristallit ovat aiheuttaneet poikkeuksia.
   • • Joissain kivilajeissa voi esiintyä pienempiä ruostejälkiä, jotka kuitenkin yleensä häviävät ajan kuluessa.
   • • Sahatut reunat saattavat tuntua karheilta.

 

 

 

 • Ylivoimainen este (force majeure)

  Jos CustomKitchen on itsestään riippumattomista syistä (force majeure) estynyt täyttämään sitoumuksensa suhteessa asiakkaaseen, kyseessä ei katsota olevan sopimusrikkomus.

   

   

   

  Vastuunrajoitus, takuu jne.

  Kaikilla kivitasoilla on viiden vuoden takuu koskien materiaalin alkuperäisiä sekä tuotannon aikana syntyneitä virheitä. Takuu ei koske virheitä, jotka koskevat tuotteen toimintaa ja ulkonäköä ja ovat aiheutuneet itse tehtyjen muutosten seurauksena tai virheellisestä käytöstä. Jos toimitettu tavara osoittautuu virheelliseksi, mikä on myyjän vastuulla, on myyjän vastuulla kohtuullisessa ajassa maksutta korvata, korjata tai muokata tuotteet.

 • Sen lisäksi, mitä näissä yleisissä ehdoissa on ilmoitettu, ei CustomKitchen vastaa tuotteessa olevan virheen aiheuttamista viivytyksistä. CustomKitchen ei ole velvollinen korvaamaan viiveestä tai tuotteessa olevasta virheestä tai puutteesta asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kuten mahdolliset tuotannon menetykset, menetetyt voitot tai muut suorat tai epäsuorat menetykset. Tämä vastuunrajoitus on voimassa ainoastaan sillä edellytyksellä, että CustomKitchen ei ole toiminut törkeän huolimattomasti.

 • CustomKitchen ei vastaa toimittajiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee itse varmistaa, että tuote täyttää kaikki toimittajan ilmoittamat edellytykset sekä arvioida materiaalin ja tuotteen sopivuus sen käyttötarkoitukseen.

 • Mahdollisten reklamaatioiden korvaus katsotaan olevan goodwilliä CustomKitchenin puolelta, eikä sitä koskaan tule pitää virheen tai puutteen hyväksymisenä ellei CustomKitchen ole kirjallisesti vahvistanut kyseistä virhettä tai puutetta.

 • CustomKitchen pidättää itsellään oikeudet virheellisistä tiedoista tarjouksissa tai tilausvahvistuksissa. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla on oikeus saatuaan tiedon virheestä peruuttaa tilaus kustannusten noustessa alkuperäiseen tarjoukseen verrattuna.