Reklamaatiot

Mahdolliset virheet, puutteet ja tuoteviat tulee reklamoida kirjallisesti sähköpostitse tai postitse viimeistään 8 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Suullista reklamaatiota ei hyväksytä. Reklamaation tulee sisältää selkeät tiedot virheen tai puutteen luonteesta sekä valokuva näkyvistä vahingoista. Jos CustomKitchen osoittautuu vastuulliseksi virheestä/vahingosta, olemme velvollisia kohtuullisessa ajassa kustannuksitta korvaamaan toimitetun tuotteen tai tarjoamaan hinnanalennuksen.

Reklamaatiota, joka on tehty tuotteen asentamisen jälkeen, ei hyväksytä.