Ylivoimainen este (force majeure)

Jos CustomKitchen on itsestään riippumattomista syistä (force majeure) estynyt täyttämään sitoumuksensa suhteessa asiakkaaseen, kyseessä ei katsota olevan sopimusrikkomus.