Väri- ja kuviopoikkeamat viilupuussa

Kuvioiden ja värien vaihtelu: Viilupuu on luonnollinen materiaali ja voi näyttää vaihtelua kuvioiden ja värien suhteen, jopa pienillä pinnoilla. Tämä johtuu materiaalin luontaisista ominaisuuksista ja katsotaan osaksi sen viehätystä ja luonnetta.

Poikkeama näytekappaleesta: Huomioithan, että sävy- ja kuviopoikkeamia voi esiintyä viilupuussa verrattuna mahdolliseen tilattuun näytekappaleeseen. Nämä vaihtelut ovat luonnollinen seuraus viilupuun alkuperästä eivätkä niitä voi eliminoida.

Asiakkaan ymmärrys: Tehdessään tilauksen viilutuotteista asiakas vahvistaa ymmärtävänsä, että viilupuu on luonnonmateriaali luonnollisine vaihteluineen. Asiakas ymmärtää, että nämä vaihtelut voivat olla läsnä ja hyväksyy ne.